προανιστορώ


προανιστορώ
-έω, Α [ἀνιστορῶ]
εξιστορώ κάτι εκ τών προτέρων.

Dictionary of Greek. 2013.